Wat is Bitcoin?

Ruben
Ruben Bitcoin

Wilt u Bitcoin kopen, dan is het nuttig om eerst iets over de achtergrond van Bitcoin te weten te komen. Na het lezen van dit artikel zult u de eigenschappen van Bitcoin begrijpen en hoe het is ontstaan. Daarnaast kijken we naar wat Bitcoin minen is en hoe een peer-to-peer netwerk ontstaat. Tot slot geven we een korte uitleg over het verschil tussen een Bitcoin hard fork en een Bitcoin soft fork.

Een elektronische munt
Bitcoin peer-to-peer network

Ten eerste vraagt u zich wellicht af wat Bitcoin nou precies is. Bitcoin is een valuta en is wat dat betreft vergelijkbaar met de Euro en de Dollar. Bitcoin is echter puur elektronisch. Het bestaat niet in fysieke vorm maar is alleen te vinden in de virtuele wereld. Daarnaast accepteert het Bitcoinsysteem het verzenden en ontvangen van betalingen zonder de noodzaak van een derde partij zoals een bank of betaaldienstverlener. We zeggen daarom dat Bitcoin decentraal is. 

Bitcoin is een elektronische en decentrale valuta

Gezien het Bitcoinsysteem gedecentraliseerd is, is het niet in beheer van één enkele persoon of organisatie. Maar als niemand het systeem bezit, hoe wordt Bitcoin dan beheerd? De software van het Bitcoinnetwerk wordt onderhouden door een groep vrijwillige programmeurs.

Omdat er geen centrale autoriteit is, wordt het Bitcoinnetwerk ook wel een peer-to-peer netwerk genoemd. Dit betekent in het Engels een "netwerk van gelijkgestemden". Meerdere gebruikers en computers kunnen transacties naar elkaar verzenden zonder een tussenliggende partij. Over verschillende knooppunten in het netwerk, "nodes" genaamd, kunnen systemen met elkaar communiceren en informatie delen.

Bitcoin minen
Mining Bitcoin

Bitcointransacties worden opgeslagen op de zogenaamde blockchain. Dit kan letterlijk worden gezien als een keten van blokken. Iedere transactie over het Bitcoinnetwerk vereist een grote hoeveelheid berekeningen en heeft daarmee veel energie nodig. Zogenaamde "miners" gebruiken speciale software om deze transacties te verifiëren en als beloning ontvangen zij een vergoeding in Bitcoin. 

Om dit te faciliteren, gebruikt Bitcoin een zogenaamd "proof of work" algoritme. Dit betekent letterlijk dat bewijs wordt gegenereerd door veel werk te verrichten. Computerwerk om exact te zijn. In andere woorden: de autoriteit van iemand op het Bitcoinnetwerk om transacties te verifiëren wordt gebaseerd op de hoeveelheid computerkracht die diegene heeft.

Het "proof of work" algoritme van Bitcoin betekent letterlijk dat autoriteit op het netwerk wordt gegenereerd door heel veel computerwerk te verrichten.

Bitcoin proof of work
Dus Bitcointransacties worden gevalideerd door anderen in het netwerk en de betrouwbaarheid van iemands goedkeuring wordt gebaseerd op zijn computerkracht.

Klinkt ingewikkeld? Onthoud dan gewoon dat proof of work een gedecentaliseerde manier is van het valideren van transacties. Dit zorgt ervoor dat het netwerk niet zomaar kan worden misbruikt en als dit wel wordt geprobeerd, dat het kan worden gedetecteerd en opgelost.

Helaas heeft het proof of work algoritme veel energie nodig. Zo gaat iets meer dan de helft van het inkomen van miners direct naar elektriciteitskosten. In het verleden zijn verder pogingen geweest om het proof-of-work mining proces te manipuleren waarbij met gecoördineerde aanvallen geprobeerd werd om Bitcoins buit te maken. Tegenwoordig worden meer en meer oplossingen geboden om deze zwaktes op te lossen.

Bitcoin soft- en hard fork

Na het succes van Bitcoin zijn er veel groepen en bedrijven begonnen met het adopteren van het Bitcoinprotocol. Het Bitcoinprotocol bevat zogenaamde overeenkomsten die iedereen moet naleven. Soms is niet iedereen het eens over wat die overeenkomsten moeten zijn. In die gevallen kan het Bitcoin protocol opgesplitst worden in twee verschillende versies; een zogenaamde fork. Er zijn twee soorten forks: hard forks en soft forks.

 Soft fork

Bij een soft fork zijn de nieuwe versies nog compatibel met oudere versies. Oudere versies van het Bitcoinprotocol herkennen nieuwe blokken op de blockchain nog steeds. Enkel een deel van de nodes (knooppunten) op het netwerk krijgt een update en ze kunnen allemaal nog met elkaar overweg.

Hard fork

Wanneer een Bitcoin hard fork optreedt, gaat één van de twee afgesplitste versies onafhankelijk verder. De twee nieuwe versies die zo zijn ontstaan, zijn daardoor niet meer verenigbaar met elkaar. Voorbeelden van hard forks zijn Bitcoin Classic, Bitcoin Cash and Bitcoin Gold.

Bij een hard fork splitst het Bitcoinprotocol in twee takken die nverenigbaar zijn met elkaar. Bij een soft fork zijn ze wel verenigbaar.

Meer informatie over hoe een fork precies werkt, vind je in ons artikel over de hard fork van Bitcoin Cash en Bitcoin.

Wanneer en waarom was Bitcoin ontwikkeld?

Om Bitcoin echt te begrijpen, moeten we ook de ontwikkeling van Bitcoin kennen. Bitcoin is uitgevonden door Satoshi Nakamoto in 2009. Dit is een online pseudoniem: niemand weet wie de echte persoon is. Het is nog niet duidelijk of het één persoon was of een groep personen. Tot op de dag van vandaag blijft dit een mysterie.

Het algemene doel van Satoshi Nakamoto was om een elektronische versie van contant geld te ontwikkelen. Het idee was dat digitaal geld decentraal moest worden gemaakt, zodat een centraal overheidsorgaan zoals een bank of financiële instelling niet langer nodig was. De broncode van Bitcoin is ontwikkeld over een langere periode door de steeds verder groeiende Bitcoingemeenschap. Daarnaast hebben veel ontwikkelaars de broncode van Bitcoin gebruikt als basis voor hun eigen cryptovaluta.

Wat zijn de eigenschappen van Bitcoin?

Bitcoin was de eerste valuta die blockchaintechnologie op grote schaal gebruikte. Het is de pionier van de cryptovaluta.

Toegang tot lastig bereikbare markten

Bitcoin geeft toegang tot markten die in het verleden lastig waren om te betreden. Microfinancieringskansen in ontwikkelende landen zijn het grote voorbeeld hiervan. Bitcoin kan een verbeterde bescherming bieden tegen fraude of diefstal. Zolang de juiste maatregelen worden genomen, is het in principe veiliger dan conventionele valuta.

Hoge volatiliteit

Bitcoin wordt geassocieerd met zowel grote winsten als verliezen. Het is een nieuwe waardedrager waarover veel wordt gespeculeerd en het heeft daarom een grote volatiliteit.

Persoonlijke digitale portemonnees

Bitcoin gebruikt een zogenaamde Bitcoin wallet waarnaar Bitcoins kunnen worden overgemaakt. Hiervoor wordt automatisch een adres gegenereerd dat eruit ziet als een willekeurige reeks cijfers en letters. Vanaf dit adres kun je Bitcoin verzenden maar ook ontvangen. Bitcoin wallets worden enkel geïdentificeerd met deze reeks en bieden daarom een zekere anonimiteit.

Veilig

Wat betreft veiligheid zijn Bitcoin wallets erg veilig zolang ze juist worden gebruikt. Echter, men kan kwetsbaar zijn wanneer er geen rekening wordt gehouden met het decentrale karakter van Bitcoin. Want zodra een verkeerde transactie wordt verricht, is er geen bank die gebeld kan worden om de transactie terug te draaien. 

Verder is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je als eigenaar de enige bent die toegang heeft tot de wallet. Wanneer de private keys van de wallet in de verkeerde handen vallen, is de beveiliging van de wallet per direct aangetast.