Reactie Bitvavo FD publicatie 23 december 2022

Bitvavo
Bitvavo23 dec 2022

Het Financieele Dagblad heeft een artikel gepubliceerd over Bitvavo en de situatie bij DCG. Helaas geeft dit artikel een onvolledige voorstelling van zaken, zoals we hieronder zullen toelichten.

Reactie Bitvavo FD publicatie 23 december 2022

Wat ons betreft heeft de onvolledige voorstelling van zaken betrekking op twee zaken:

  1. FD gaat er vanuit dat het totale bedrag niet terug wordt betaald. Dit is onjuist. Het gaat in tegen alle informatie uit de gesprekken die wij voeren met andere schuldeisers en hun adviseurs met DCG. Wij en de andere schuldeisers gaan er vanuit dat we het volledige bedrag terugkrijgen in de aankomende tijd. Zie link.
  2. FD stelt dat in het onwaarschijnlijke geval dat we het bedrag niet terugkrijgen, er een gat is van EUR 180 mln. Dit is incorrect en een onvolledige weergave van de feiten. We hebben meer dan voldoende financiële middelen. Dit ziet er als volgt uit:

Het is dus niet zo dat de aandeelhouders moeten bijspringen, maar bereid zijn dat te doen om zekerheid aan onze klanten te geven. Bitvavo staat voor haar klanten. Dit was zo en dat blijft zo.

De middelen zijn aanwezig om klantenvorderingen te voldoen in tegenstelling tot wat FD onterecht beweert. Bovenstaande informatie hebben we gedeeld met het FD. We betreuren het dat het FD gekozen heeft voor een onvolledig en eenzijdige voorstelling van zaken. Temeer daar het FD zelf schrijft dat Bitvavo solvabel en stabiel is, hetgeen in het artikel wordt bevestigd door onze accountant Grant Thornton.

Noot (*) het eigen vermogen eind 2021 van EUR 33 mln bestaat uit cumulatieve winsten van EUR 184 mln (in 2021 EUR 173 mln en voorgaande jaren EUR 11 mln) verminderd met betaalde belastingen (EUR 37 mln) en uitgekeerd dividenden (EUR 114 mln) Noot (**) Initiële commitment van EUR 100 mln; aanvullende commitment van EUR 25 mlnhttps://blog.bitvavo.com/content/images/2022/12/image-4.png