DCG Update Statement (27-01-2023)

Bitvavo
Bitvavo27 jan 2023

Zoals eerder gemeld is Bitvavo samen met andere schuldeisers en adviseurs actief in gesprek met DCG om het openstaande bedrag terug te krijgen.

De onderhandelingspartijen zijn de afgelopen week dichterbij een oplossing gekomen en zijn daar positief over, zoals ook blijkt uit onder meer de openbare uitspraken van vertegenwoordigers van betrokken partijen. Partijen hebben hierbij aangegeven voor een kortstondige Chapter 11 procedure te gaan waarna direct tot uitvoering kan worden overgegaan.

DCG Update Statement (27-01-2023)

Verbeterd voorstel

Inmiddels ligt er een nieuw en verbeterd voorstel waar Bitvavo zich in grote lijnen in kan vinden. Dit voorstel is een verbetering ten opzichte van het eerdere voorstel dat sinds 9 januari op tafel ligt. Het voorstel betekent concreet dat wij binnen een acceptabele termijn het gros van onze uitstaande tegoeden  terugkrijgen.

Uit de als onderdeel van de Chapter 11 openbaar gemaakte informatie, waaronder de “First Day Hearing Presentatie”, blijken de financiële middelen beschikbaar voor terugbetaling waaronder ook de kortlopende lening en “promissory note” van DCG aan Genesis. Door de vertrouwelijkheid van de onderhandelingen kunnen wij verder geen inhoudelijke mededelingen doen, anders dan wat wij eerder hebben gemeld over het ontvangen voorstel voor het terugbetalen van ±70% van het uitstaande bedrag en dat de discussie draait om de resterende 30 procent, welke afkomstig is van DCG. Ook over terugbetaling van dat restant vormen zich nu voor ons acceptabele voorstellen. 

Speculaties traditionele media

Dat wij gebonden zijn aan vertrouwelijkheid maakt ons helaas kwetsbaar voor speculaties in traditionele media. Wij kunnen speculaties bovendien niet tegenspreken omdat dat onze positie in de onderhandelingen zou kunnen schaden. Feit is dat de onderhandelingen in een eindfase zitten; welke plaatsvinden onder procedureel toezicht van een onafhankelijke rechter; we daar goede vorderingen gemaakt hebben en er een voorstel ligt waar Bitvavo gezien de omstandigheden content mee is.

Wij blijven onze klanten en andere stakeholders op de hoogte houden via deze blogposts.

Zekerheid voor klanten

Zoals eerder aangegeven heeft de huidige situatie met betrekking tot DCG geen impact op de klanten van Bitvavo, haar platform en haar dienstverlening. Bitvavo staat garant voor het uitstaande bedrag, heeft zoals eerder aangegeven de financiële middelen om dat te doen, en heeft daarmee het risico van haar klanten overgenomen.

Vragen?

Wij stellen onze klant voorop. Dit zeggen we niet alleen, maar doen we ook daadwerkelijk. Onze sterke, onafhankelijke financiële positie stelt ons in staat om op deze manier te handelen.

We zullen onze klanten actief blijven informeren over de ontwikkelingen. Neem voor vragen contact op met [email protected] of kijk bij de veelgestelde vragen.