Bitcoin ETF

Bitcoin ETF (Exchange Traded Fund)

Niels
Niels Bitcoin

Een veelbesproken onderwerp is de mogelijke Bitcoin ETF. Gedurende dit artikel zal worden uitgelegd wat een ETF precies is, waarom dit relevant is voor Bitcoin en waarom een Bitcoin ETF positief zou kunnen zijn voor Bitcoin.

Wat is een ETF?

Bitcoin ETF
Een ETF staat voor Exchange Traded Fund en de werking van een ETF is vrij simpel uit te leggen. Een ETF spiegelt als het ware één of meerdere aandelen. Hierdoor kan er gemakkelijk worden gehandeld in deze groep van aandelen alsof het slechts één aandeel is. Het is dus mogelijk een ETF te creëren die de index van 10 bedrijven volgt. Als u investeert in deze ETF dan zult u gemakkelijk in deze 10 bedrijven tegelijkertijd investeren. De toename van deze ETF zal dan gelijk zijn aan de gemiddelde toename van deze 10 bedrijven. Het is ook mogelijk dat er een ETF wordt gecreëerd voor producten die normaliter niet verhandelbaar zijn op de beurs, zoals olie of goud. De ETF voor producten zoals olie en goud zal synchroon lopen aan de normale olie en goud prijs. Hierdoor kunnen mensen gemakkelijk in olie en goud investeren door gebruik te maken van de beurs.

Waarom is een ETF relevant voor Bitcoin?

Bitcoin Exchange Traded Fund
Een ETF is relevant voor Bitcoin aangezien er door de Chicago Board Options Exchange (CBOE) een suggestie is ingediend bij de US securities and exchange commission (SEC) voor het creëren van een ETF voor Bitcoin op de Amerikaanse aandelenmarkt. uit bronnen is gebleken dat rond 10 augustus de SEC zal beslissen over het creëren van een Bitcoin ETF.

Waarom zou een Bitcoin ETF positief zijn voor Bitcoin?

When Bitcoin ETF
Het creëren van een Bitcoin ETF zou ervoor kunnen zorgen dat er veel nieuw geld in de markt stroomt. Veel grotere investeringsbureau’s vinden het investeren in Bitcoin momenteel nog te riskant. De Bitcoin ETF zou hier echter een einde aan kunnen maken. In het nieuwe voorstel vanuit het CBOE blijkt dat er een verzekering is ingebouwd in de ETF indien er sprake is van een hack, de investeerders zelf zullen hierdoor dus geen risico lopen. Daarnaast zal de Bitcoin ETF zorgen voor meer legitimiteit bij cryptocurrencies. Als de SEC het voorstel goedkeurt geeft de SEC als het ware zijn zegen over het investeren in cryptocurrencies. Deze toename in legitimiteit van Bitcoin zal er ook zeker voor zorgen dan velen mensen uiteindelijk besluiten toch te investeren in Bitcoin.